МОН-2019-0002

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/1/2019 9:04:38 AM Последна модификация: 11/19/2019 10:06:05 AM

„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2018/2019 година и Национално външно оценяване след 7 клас за сесия юни на учебната 2018/2019 година”

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 22.2.2019 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:11:03 AM

(209 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:12:03 AM

(43 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:14:10 AM

(910 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:15:15 AM

(240 KB)
Образци 5 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:18:54 AM

(208 KB)
ЕЕДОП 6 Дата на публикуване: 2/1/2019 11:20:17 AM

(453 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 7 Дата на публикуване: 2/26/2019 5:29:49 PM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 3/8/2019 11:22:25 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 3/8/2019 5:07:59 PM

(3 MB)
Договор 10 Дата на публикуване: 3/26/2019 1:53:09 PM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 3/26/2019 1:53:33 PM

(363 KB)
Обявление за приключване на договор 12 Дата на публикуване: 11/19/2019 10:06:05 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.