МОН-2017-0025

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/6/2017 5:35:30 PM Последна модификация: 12/31/2020 10:28:07 AM

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.10.2017 г. 17:30

(264 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 6/9/2017 1:46:21 PM

(943 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 6/9/2017 1:46:50 PM

(12 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 6/9/2017 1:47:18 PM

(134 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 6/9/2017 1:51:46 PM

(78 MB)
1. Приложение към ОП I 5 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:24:43 PM

(167 MB)
2. Приложение към ОП II 6 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:26:10 PM

(177 MB)
3. Приложение към ОП III 7 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:27:31 PM

(71 MB)
4. Приложение към ОП IV 8 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:28:14 PM

(75 MB)
5. Приложение към ОП V 9 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:29:16 PM

(162 MB)
6. Приложение към ОП VI 10 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:30:33 PM

(110 MB)
7. Приложение към ОП VII 11 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:31:32 PM

(179 MB)
8. Приложение към ОП VIII 12 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:33:05 PM

(311 MB)
9. Приложение към ОП IX 13 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:35:14 PM

(80 MB)
10. Приложение към ОП X 14 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:36:03 PM

(203 MB)
11. Приложение към ОП XI 15 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:37:30 PM

(182 MB)
12. Приложение към ОП XII 16 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:38:51 PM

(175 MB)
13. Приложение към ОП XIII 17 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:40:49 PM

(231 MB)
14. Приложение към ОП XIV 18 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:42:28 PM

(92 MB)
15. Приложение към ОП XV 19 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:43:25 PM

(112 MB)
16. Приложения към ОП XVI 20 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:44:26 PM

(204 MB)
17. Приложения към ОП ХVІІ 21 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:45:56 PM

(119 MB)
18. Приложения към ОП ХVІІІ 22 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:46:58 PM

(41 MB)
19. Приложения към ОП ХІХ 23 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:47:31 PM

(66 MB)
20. Приложения към ОП ХХ 24 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:48:11 PM

(97 MB)
21. Приложения към ОП ХХІ 25 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:49:22 PM

(64 MB)
22. Приложения към ОП ХХІІ 26 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:50:17 PM

(86 MB)
23. Приложение към ОП XXIII 27 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:51:38 PM

(115 MB)
24. Приложение към ОП XXIV 28 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:52:37 PM

(91 MB)
25. Приложение към ОП XXV 29 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:53:33 PM

(52 MB)
26. Приложение към ОП XXVI 30 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:54:08 PM

(195 MB)
27. Приложение към ОП XXVII 31 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:55:33 PM

(294 MB)
28. Приложение към ОП XXVIII 32 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:57:39 PM

(47 MB)
29. Приложение към ОП XXIX 33 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:58:18 PM

(11 MB)
30. Приложение към ОП XXX 34 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:58:44 PM

(24 MB)
31. Приложение към ОП XXXI 35 Дата на публикуване: 6/9/2017 2:59:44 PM

(257 MB)
32. Приложение към ОП XXXII 36 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:01:43 PM

(78 MB)
33. Приложение към ОП XXXIII 37 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:02:29 PM

(305 MB)
34. Приложение към ОП XXXIV 38 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:04:47 PM

(172 MB)
35. Приложение към ОП XXXV 39 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:06:45 PM

(114 MB)
36. Приложение към ОП XXXVI 40 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:07:53 PM

(413 MB)
37. Приложение към ОП XXXVII 41 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:11:19 PM

(103 MB)
38. Приложение към ОП XXXVIII 42 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:14:21 PM

(183 MB)
39.Приложение към ОП XXXIX 43 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:15:48 PM

(28 MB)
40.Приложение към ОП XL 44 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:16:22 PM

(295 MB)
41. Приложение към ОП XLI 45 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:18:47 PM

(168 MB)
42. Приложения към ОП XLII 46 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:20:06 PM

(111 MB)
43. Приложение към ОП XLIII 47 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:21:53 PM

(99 MB)
44. Приложение към ОП XLIV 48 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:23:27 PM

(161 MB)
45. Приложение към ОП XLV 49 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:24:41 PM

(192 MB)
46. Приложение към ОП XLVI 50 Дата на публикуване: 6/9/2017 3:26:39 PM

(375 KB)
Разяснения от 19.06.2017 г. 59 Дата на публикуване: 6/19/2017 5:41:26 PM

(350 KB)
Разяснения от 20.06.2017 г. 60 Дата на публикуване: 6/20/2017 6:54:36 PM

(607 KB)
Разяснения от 23.06.2017 г. 61 Дата на публикуване: 6/23/2017 5:29:48 PM

(298 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 62 Дата на публикуване: 6/26/2017 10:45:34 AM

(12 MB)
Променена документация 63 Дата на публикуване: 6/27/2017 10:50:56 AM

(1 MB)
Разяснения от 30.06.2017 г. 64 Дата на публикуване: 6/30/2017 6:32:31 PM

(433 KB)
Разяснения от 03.07.2017 г. 65 Дата на публикуване: 7/3/2017 2:19:39 PM

(386 KB)
Разяснения от 06.07.2017 г. 66 Дата на публикуване: 7/6/2017 10:57:35 AM

(440 KB)
Разяснения от 10.07.2017 г. 67 Дата на публикуване: 7/10/2017 6:03:34 PM

(1 MB)
Разяснения от 14.07.2017 г. 68 Дата на публикуване: 7/14/2017 10:56:01 AM

(928 KB)
Разяснения от 17.07.2017 г. 69 Дата на публикуване: 7/17/2017 6:39:52 PM

(3 MB)
Приложение 36.6 към разяснение от 17.07.2017 г. 70 Дата на публикуване: 7/17/2017 6:40:40 PM

(508 KB)
Разяснения от 21.07.2017 г. 71 Дата на публикуване: 7/21/2017 10:47:46 AM

(700 KB)
Разяснения от 24.07.2017 г. 72 Дата на публикуване: 7/24/2017 6:22:34 PM

(80 KB)
Съобщение за спиране на процедурата 73 Дата на публикуване: 7/27/2017 2:52:38 PM

(169 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 74 Дата на публикуване: 9/28/2017 10:52:17 AM

(93 KB)
Съобщение за възобновяване на процедурата 75 Дата на публикуване: 9/28/2017 10:55:01 AM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 76 Дата на публикуване: 11/28/2017 1:52:36 PM

(203 KB)
Доклад от работата на комисията за обособени позиции VIII и XLVI 77 Дата на публикуване: 11/28/2017 2:00:26 PM

(93 KB)
Решение за прекратяване по обособени позиции VIII и XLVI 78 Дата на публикуване: 11/28/2017 2:01:20 PM

(4 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособени позиции № I, № XIV, № XV, № XVI, № XVIII, и № XIX 79 Дата на публикуване: 5/10/2018 3:15:40 PM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията общ за всички обособени позиции 80 Дата на публикуване: 5/10/2018 3:16:54 PM

(228 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособени позиции № XIV, № XVI и № XVIII 81 Дата на публикуване: 7/11/2018 6:45:13 PM

(230 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособенa позиция № I 82 Дата на публикуване: 7/17/2018 4:05:37 PM

(50 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособени позиции № I, № XIV, № XV, № XVI, № XVIII, и № XIX 83 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:41:59 PM

(49 MB)
Доклад от работата на комисията по обособени позиции № I, № XIV, № XV, № XVI, № XVIII, и № XIX 84 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:45:01 PM

(2 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция I 85 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:48:46 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XIV 86 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:51:03 PM

(1 MB)
Решение за прекратяване по обособена позиция XV 87 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:53:20 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XVI 88 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:55:21 PM

(781 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XVIII 89 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:57:04 PM

(1 MB)
Решение за прекратяване по обособена позиция XIX 90 Дата на публикуване: 8/13/2018 6:59:30 PM

(34 MB)
Договор по обособена позиция XVI 91 Дата на публикуване: 10/15/2018 2:17:47 PM

(190 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция XVI 92 Дата на публикуване: 10/15/2018 2:18:49 PM

(21 MB)
Договор по обособена позиция XIV 93 Дата на публикуване: 10/19/2018 1:35:55 PM

(191 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция XIV 94 Дата на публикуване: 10/19/2018 1:36:42 PM

(55 MB)
Договор по обособена позиция XVIII 95 Дата на публикуване: 11/9/2018 12:18:56 PM

(192 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция XVIII 96 Дата на публикуване: 11/9/2018 12:20:08 PM

(23 MB)
Договор по обособена позиция I 97 Дата на публикуване: 12/21/2018 9:28:57 AM

(191 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция I 98 Дата на публикуване: 12/21/2018 9:29:40 AM

(685 KB)
Съобщение до участниците в процедурата 99 Дата на публикуване: 2/21/2019 1:55:52 PM

(173 KB)
Допълнително споразумение по обособена позиция I от 26.03.2019 г. 100 Дата на публикуване: 4/1/2019 2:10:59 PM

(167 KB)
Обявление за изменение на обществена поръчка по обособена позиция I 101 Дата на публикуване: 4/1/2019 2:15:47 PM

(181 KB)
Допълнително споразумение по обособена позиция XIV от 12.03.2019 г. 102 Дата на публикуване: 4/1/2019 2:19:30 PM

(172 KB)
Обявление за изменение на обществена поръчка по обособена позиция XIV 103 Дата на публикуване: 4/1/2019 2:21:35 PM

(103 KB)
Допълнително споразумение по обособена позиция XVI от 02.04.2019 г. 104 Дата на публикуване: 4/18/2019 10:52:06 AM

(169 KB)
Обявление за изменение на обществена поръчка по обособена позиция XVI 105 Дата на публикуване: 4/18/2019 10:53:03 AM

(99 KB)
Допълнително споразумение по обособена позиция XVIII от 02.04.2019 г. 106 Дата на публикуване: 4/18/2019 10:53:41 AM

(171 KB)
Обявление за изменение на обществена поръчка по обособена позиция XVIII 107 Дата на публикуване: 4/18/2019 10:54:16 AM

(2 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № II 108 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:55:05 PM

(626 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № III 109 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:55:44 PM

(475 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № IV 110 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:56:38 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № V 111 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:57:08 PM

(880 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № VI 112 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:57:35 PM

(307 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № VII 113 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:58:01 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № IX 114 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:58:37 PM

(336 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № X 115 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:59:10 PM

(553 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XI 116 Дата на публикуване: 4/23/2019 4:59:40 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XII 117 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:00:04 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XIII 118 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:00:35 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XVII 119 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:01:06 PM

(483 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XX 120 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:01:33 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXI 121 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:02:02 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXII 122 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:02:25 PM

(792 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXIII 123 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:02:55 PM

(2 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXIV 124 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:03:23 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXV 125 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:03:50 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXVI 126 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:04:15 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXVII 127 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:04:53 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXVIII 128 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:05:25 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXIX 129 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:05:59 PM

(451 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXX 130 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:06:48 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXI 131 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:07:11 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXII 132 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:08:02 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXIII 133 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:08:30 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXIV 134 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:08:57 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXV 135 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:09:25 PM

(3 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXVI 136 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:09:59 PM

(8 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXVII 137 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:10:39 PM

(5 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXVIII 138 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:11:06 PM

(3 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XXXIX 139 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:11:37 PM

(3 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XL 140 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:12:36 PM

(8 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XLI 141 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:13:15 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XLII 142 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:13:58 PM

(3 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XLIII 143 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:14:55 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XLIV 144 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:15:22 PM

(4 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията по обособена позиция № XLV 145 Дата на публикуване: 4/23/2019 5:15:47 PM

(186 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособенa позиция № VII 146 Дата на публикуване: 5/17/2019 12:44:58 PM

(182 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 147 Дата на публикуване: 7/12/2019 5:39:32 PM

(6 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № II 148 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:08:17 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № II 149 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:10:11 PM

(971 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция II 150 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:11:27 PM

(942 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № III 151 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:24:48 PM

(822 KB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № III 152 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:25:19 PM

(409 KB)
Решение за прекратяване по обособена позиция III 153 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:27:23 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № IV 154 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:35:18 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № IV 155 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:36:02 PM

(368 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция IV 156 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:36:32 PM

(5 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № V 157 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:43:47 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № V 158 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:44:18 PM

(688 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция V 159 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:44:49 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № VI 160 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:57:11 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № VI 161 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:57:57 PM

(608 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция VI 162 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:58:30 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № VII 163 Дата на публикуване: 10/21/2019 3:59:40 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № VII 164 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:00:14 PM

(319 KB)
Решение за прекратяване по обособена позиция VII 165 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:01:27 PM

(7 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № IX 166 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:07:09 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № IX 167 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:07:43 PM

(832 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция IX 168 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:08:23 PM

(5 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № X 169 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:14:46 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № X 170 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:15:18 PM

(390 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция X 171 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:15:48 PM

(3 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XI 172 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:21:01 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XI 173 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:21:29 PM

(434 KB)
Решение за прекратяване по обособена позиция XI 174 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:22:05 PM

(5 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XII 175 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:30:39 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XII 176 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:31:17 PM

(823 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XII 177 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:31:48 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XIII 178 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:36:45 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XIII 179 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:37:16 PM

(819 KB)
Решение за прекратяване по обособена позиция XIII 180 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:37:51 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XX 181 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:44:54 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XX 182 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:45:28 PM

(365 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XX 183 Дата на публикуване: 10/21/2019 4:46:02 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XXI 184 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:03:02 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XXI 185 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:03:32 PM

(746 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XXI 186 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:04:46 PM

(7 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XXII 187 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:05:23 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XXII 188 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:05:50 PM

(583 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XXII 189 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:06:17 PM

(5 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XVII 190 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:11:57 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XVII 191 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:12:33 PM

(865 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция XVII 192 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:13:07 PM

(4 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията по обособена позиция № XXIII 193 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:15:39 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията по обособена позиция № XXIII 194 Дата на публикуване: 10/21/2019 5:16:14 PM

(756 KB)
Решение за прекратяване по обособена позиция XXIII 195