МОН-2019-0043

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/18/2019 9:14:29 AM Последна модификация: 1/17/2020 11:50:48 AM

„Техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.11.2019 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/21/2019 2:21:47 PM

(7 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 10/21/2019 2:22:11 PM

(13 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 10/23/2019 1:24:48 PM

(1 MB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 10/23/2019 1:25:14 PM

(53 KB)
Образци 5 Дата на публикуване: 10/23/2019 1:25:40 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 6 Дата на публикуване: 10/23/2019 1:26:06 PM

(146 KB)
ЕЕДОП в XML формат 7 Дата на публикуване: 10/23/2019 1:26:33 PM

(420 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 8 Дата на публикуване: 12/3/2019 1:11:11 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 12/19/2019 3:10:46 PM

(3 MB)
Доклад от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 12/19/2019 3:11:13 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 11 Дата на публикуване: 12/19/2019 3:11:35 PM

(50 MB)
Договор 12 Дата на публикуване: 1/17/2020 11:50:18 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 13 Дата на публикуване: 1/17/2020 11:50:48 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.