МОН-2020-0028

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/9/2020 11:30:36 AM Последна модификация: 11/30/2020 11:14:41 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 150 броя преносими компютри – ТИП 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020 г. 17:30

(750 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/9/2020 11:32:08 AM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 10/9/2020 11:32:38 AM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 10/26/2020 1:47:35 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 10/26/2020 1:48:06 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 11/30/2020 11:14:05 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 11/30/2020 11:14:41 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.