МОН-2018-0010

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/19/2018 5:31:05 PM Последна модификация: 9/12/2018 12:12:39 PM

„Осигуряване на логистика за провеждане на събития, свързани с дейностите на Министерството на образованието и науката по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.“

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2018 г. 17:30

(3 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/19/2018 5:51:11 PM

(5 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 3/19/2018 6:18:34 PM

(532 KB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 3/19/2018 6:19:10 PM

(38 KB)
Образец на Техническо предложение 4 Дата на публикуване: 3/19/2018 6:29:58 PM

(42 KB)
Образец на Ценово предложение 5 Дата на публикуване: 3/19/2018 6:30:29 PM

(111 KB)
Проект на договор 6 Дата на публикуване: 3/19/2018 6:31:09 PM

(639 KB)
Протоколи от работата на комисията 7 Дата на публикуване: 3/29/2018 6:54:01 PM

(1 MB)
Доклад от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 3/29/2018 6:55:22 PM

(527 KB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 3/29/2018 6:56:19 PM

(3 MB)
Договор 10 Дата на публикуване: 5/4/2018 2:48:41 PM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 5/4/2018 2:49:31 PM

(137 KB)
Обявление за приключване на договор 12 Дата на публикуване: 9/12/2018 12:12:39 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.