МОН-2017-0032

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/31/2017 3:42:58 PM Последна модификация: 12/7/2017 10:25:41 AM

„Доставка на течни горива за отопление на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.10.2017 г. 17:30 ч.

(251 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/2/2017 11:02:38 AM

(192 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 8/2/2017 11:04:10 AM

(6 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 8/2/2017 11:09:33 AM

(362 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 8/2/2017 11:10:06 AM

(58 KB)
Съобщение за спиране на процедурата 5 Дата на публикуване: 8/9/2017 4:01:00 PM

(171 KB)
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 6 Дата на публикуване: 9/29/2017 10:26:48 AM

(74 KB)
Съобщение за спиране на процедурата 7 Дата на публикуване: 9/29/2017 5:23:31 PM

(153 KB)
Решение за прекратяване 8 Дата на публикуване: 11/24/2017 3:18:36 PM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка (прекратена) 9 Дата на публикуване: 12/7/2017 10:25:41 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.