МОН-2019-0056

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/27/2019 5:58:21 PM Последна модификация: 1/10/2020 11:08:45 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 8 „Доставка на автобуси с от 35+1 до 39+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30

(54 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/27/2019 5:59:21 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/27/2019 5:59:44 PM

(146 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/4/2019 5:47:25 PM

(65 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/4/2019 5:47:53 PM

(820 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/10/2020 11:08:16 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/10/2020 11:08:45 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.