МОН-2020-0025

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 9/23/2020 12:00:37 PM Последна модификация: 11/20/2020 3:58:16 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ с бенефициент Министерството на образованието и науката“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.10.2020 г. 17:30

(177 KB)
Покана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 9/23/2020 12:23:15 PM

(316 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 9/23/2020 12:24:43 PM

(562 KB)
Проект на договор 3 Дата на публикуване: 9/23/2020 12:25:38 PM

(37 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 9/23/2020 12:26:49 PM

(240 KB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 10/14/2020 10:42:31 AM

(87 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 10/14/2020 10:43:30 AM

(1 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 11/6/2020 10:28:11 AM

(400 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 11/6/2020 10:30:13 AM

(198 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 11/20/2020 3:58:16 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.