Дата на създаване: 10/24/2014 3:26:00 PM Последна модификация: 4/12/2016 3:27:18 PM

Публични покани

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2014-0002
„Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 8.12.2014 г. 17:30 ч.
1 Дата на създаване: 11/27/2014 1:14:47 PM
МОН-2014-0003
Доставка на лични предпазни средства - противогази
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 17.12.2014 г. 17:30 ч.
2 Дата на създаване: 12/9/2014 3:37:04 PM
МОН-2015-0001
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на образованието и науката"
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2015 г. 17:30 ч.
3 Дата на създаване: 1/15/2015 3:00:29 PM
МОН-2015-0002
„Изпълнение на строителна поддръжка, аварийни и текущи ремонти за сгради, управлявани от МОН в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 26.1.2015 г. 17:30 ч.
4 Дата на създаване: 1/15/2015 3:30:14 PM
МОН-2015-0003
„Идентифициране на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни и установяване на нагласите и потребностите им от съдържание” по проект „Национално звено за подкрепа на европейската платформа за учене на възрастни” № 556704-EPP-1-2014-1-BG-EPPK
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 24.1.2015 г. 17:30 ч.
5 Дата на създаване: 1/15/2015 4:48:43 PM
МОН-2015-0004
„Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение“ по проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение“, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 30.1.2015 г. 17:30 ч.
6 Дата на създаване: 1/22/2015 4:15:50 PM
МОН-2015-0006
„Извършване на оценка на модела за включващо обучение в пилотни общообразователни училища по дейност 2 от проект „Включващо обучение”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 26.3.2015 г. 17:00 ч.
7 Дата на създаване: 3/18/2015 2:24:24 PM
МОН-2015-0007
„Отпечатване на свитъци за белова и листове за отговор, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни на учебната 2014/2015 година”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 30.3.2015 г. 17:30 ч.
8 Дата на създаване: 3/20/2015 3:15:58 PM
МОН-2015-0008
„Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект „Включващо обучение”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 09.4.2015 г. 17:00 ч.
9 Дата на създаване: 3/31/2015 4:42:45 PM
МОН-2015-0009
„Извършване на цялостен независим анализ на използваните информационни системи в Министерството на образованието и науката”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 14.4.2015 г. 17:30 ч.
10 Дата на създаване: 4/1/2015 11:38:58 AM
МОН-2015-0011
"Поддръжка на сайтове за външно оценяване 2015, въвеждане на шаблони по предмети и автоматизирано оценяване на резултатите"
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 28.4.2015 г. 17:30 ч.
11 Дата на създаване: 4/17/2015 3:01:11 PM
МОН-2015-0012
„Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия на ДЗИ 2015”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 29.4.2015 г. 17:30 ч.
12 Дата на създаване: 4/20/2015 12:19:38 PM
МОН-2015-0013
„Обезпечаване дейността на 4 броя зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от Държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ 2015 г.“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 29.4.2015 г. 17:30 ч.
13 Дата на създаване: 4/20/2015 2:18:22 PM
МОН-2015-0014
“Предоставяне на печатна, сървърна и периферна техника под наем във връзка с провеждане на държавни зрелостни изпити за учебна година 2014/2015“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 5.5.2015 г. 17:30 ч.
14 Дата на създаване: 4/23/2015 5:01:48 PM
МОН-2015-0017
„Изготвяне на късометражен филм за изградените по проект „Включващо обучение“ добри практики и модели“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 26.5.2015 г. 17:00 ч.
15 Дата на създаване: 5/15/2015 11:58:50 AM
МОН-2015-0018
„Доставка на моторно превозно средство с 6 + 1 места за нуждите на Министерството на образованието и науката"
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2015 г. 17:30 ч.
16 Дата на създаване: 5/20/2015 1:38:25 PM
МОН-2015-0019
„Анализ на съответствието на дейностите от проект „Включващо обучение“ със стратегически документи в областта на равния достъп до образование и включващото обучение“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 15.6.2015 г. 17:00 ч.
17 Дата на създаване: 6/4/2015 3:41:57 PM
МОН-2015-0020
„Осигуряване на защита на достъпа от и до интернет на мрежата на МОН”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 22.6.2015 г. 17:30 ч.
18 Дата на създаване: 6/11/2015 2:18:11 PM
МОН-2015-0021
„Изготвяне на два късометражни документални филма на тема „Никога не е късно за учене" по проект № 554834-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 23.7.2015 г. 17:00 ч.
19 Дата на създаване: 7/10/2015 4:56:17 PM
МОН-2015-0022
„Доставка на моторно превозно средство с 6 + 1 места за нуждите на Министерството на образованието и науката"
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 24.7.2015 г. 17:30 ч.
20 Дата на създаване: 7/15/2015 3:19:47 PM
МОН-2015-0023
„Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване, Интернет услуга за достъп до международното Интернет пространство и видеострийминг услуга за нуждите на Министерство на образованието и науката”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 4.8.2015 г. 17:30 ч.
21 Дата на създаване: 7/24/2015 1:01:59 PM
МОН-2015-0024
„Избор на Служба по трудова медицина (СТМ) за комплексно обслужване на служителите от Министерството на образованието и науката (МОН) и измерване на показателите по електробезопасност и физичните фактори на работната среда”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 10.8.2015 г. 17:30 ч.
22 Дата на създаване: 7/30/2015 4:07:53 PM
МОН-2015-0025
„Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 17.8.2015 г. 17:30 ч.
23 Дата на създаване: 8/6/2015 3:32:32 PM
МОН-2015-0026
"Поддръжка и надграждане на система за отчитане на финансовото и техническо изпълнение на проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ""
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 20.8.2015 г. 17:30 ч.
24 Дата на създаване: 8/11/2015 5:40:12 PM
МОН-2015-0030
„Доставка и монтаж на оборудване за ведомствения бюфет на Министерството на образованието и науката”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 15.9.2015 г. 17:30 ч.
25 Дата на създаване: 9/3/2015 3:22:05 PM
МОН-2015-0031
„Разработване на проект за изграждане на Национален университет на третата възраст в България”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 28.9.2015 г. 17:30 ч.
26 Дата на създаване: 9/15/2015 11:18:34 AM
МОН-2015-0032
„Разработване на пилотен проект по прилагането на система за ранно предупреждение в детски градини и училищата на Северозападен и Югоизточен райони на планиране”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 9.10.2015 г. 17:30 ч.
27 Дата на създаване: 9/30/2015 1:41:56 PM
МОН-2015-0033
„Разработване на проект за изграждане на Национален университет на третата възраст в България”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 12.10.2015 г. 17:30 ч.
28 Дата на създаване: 10/1/2015 3:15:35 PM
МОН-2015-0034
Предоставяне на професионални преводачески услуги под формата на писмени и устни (симултанен и консекутивен) преводи за нуждите на МОН, проекти и програми, по които МОН е бенефициент, както и по проект № 556704-EPP-1-2014-1-BG-EPPKА2-EPALE-NSS
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 10.11.2015 г. 17:00 ч.
29 Дата на създаване: 10/30/2015 1:49:23 PM
МОН-2015-0035
„Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на Министерството на образованието и науката, находяща се на бул. „Княз Александър Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 24.11.2015 г. 17:00 ч.
30 Дата на създаване: 11/13/2015 10:30:13 AM
МОН-2015-0039
„Разработване на пилотен проект по прилагането на система за ранно предупреждение в детски градини и училища на Северозападен и Югоизточен райони на планиране”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 11.12.2015 г. 17:00 ч.
31 Дата на създаване: 12/2/2015 11:58:03 AM
МОН-2015-0040
„Система за управление и контрол на недвижима собственост“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 11.12.2015 г. 17:00 ч.
32 Дата на създаване: 12/2/2015 6:41:14 PM
МОН-2016-0008
„Отпечатване на свитъци за белова и листове за отговор, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни на учебната 2015/2016 година”
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 4.4.2016 г. 17:00
33 Дата на създаване: 3/24/2016 1:53:43 PM
МОН-2016-0009
„Обезпечаване дейността на компютърни зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2016 г.“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 6.4.2016 г. 17:00
34 Дата на създаване: 3/28/2016 4:49:16 PM
МОН-2016-0011
„Надграждане на модулите от информационната система на образованието“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 14.4.2016 г. 17:00
35 Дата на създаване: 4/5/2016 2:56:34 PM
МОН-2016-0012
Изработка и внедряване на управленска информационна система за подпомагане на финансовото и техническото отчитане на изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 15.4.2016 г. 17:00
36 Дата на създаване: 4/6/2016 3:53:08 PM
МОН-2016-0015
„Провеждане на лагер, насочен към приобщаване, творчество и сътрудничество за деца, родители и учители“ по дейности 2, 3 и 5 по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 18.4.2016 г. 17:00
37 Дата на създаване: 4/7/2016 3:57:24 PM
МОН-2016-0016
„Обслужване в разпределени локации на сървъри и дискови масиви за автоматизирана обработка и съхранение на данните за до 1 млн. сканирани страници - бланки от държавни зрелостни изпити и съответни бази данни със зрелостници и оценки" (2016 г.)
[Публична покана] Краен срок за подаване на документи: 21.4.2016 г. 17:00
38 Дата на създаване: 4/12/2016 3:27:18 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.