МОН-2020-0029

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/6/2020 4:48:31 PM Последна модификация: 12/21/2020 11:34:57 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 255 броя работни станции (настолни) – ТИП 1

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 16.11.2020 г. 17:30

(778 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/6/2020 4:56:25 PM

(34 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/6/2020 4:57:02 PM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/20/2020 2:42:06 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/20/2020 2:42:31 PM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 11/26/2020 1:13:11 PM

(568 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 11/26/2020 1:13:35 PM

(827 KB)
Договор 7 Дата на публикуване: 12/21/2020 11:34:28 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 12/21/2020 11:34:57 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.