МОН-2019-0028

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/12/2019 4:00:11 PM Последна модификация: 10/10/2019 10:56:40 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 22.7.2019 г. 17:30

(88 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 7/12/2019 4:01:36 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 7/12/2019 4:03:38 PM

(278 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/25/2019 4:11:39 PM

(69 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/25/2019 4:12:02 PM

(292 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 8/5/2019 11:02:36 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 8/5/2019 11:03:01 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 10/10/2019 10:56:40 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.