МОН-2019-0035

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/16/2019 3:23:30 PM Последна модификация: 12/16/2019 11:51:55 AM

„Осигуряване на достъп до информацията в електронната база данни Web of Science, свързания към нея Индекс на цитиранията за новопостъпили източници (ESCI) и аналитичната платформа InCites собственост на издателство Clarivate Analytics“

[Договаряне без предварително обявление]

(158 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/16/2019 4:17:03 PM

(235 KB)
Покана 2 Дата на публикуване: 8/16/2019 4:17:27 PM

(119 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП 3 Дата на публикуване: 10/3/2019 12:38:35 PM

(118 KB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 10/8/2019 5:07:13 PM

(118 KB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 10/8/2019 5:09:23 PM

(67 KB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 10/8/2019 5:10:44 PM

(1 MB)
Договор №Д01-250/28.11.2019 г. 7 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:46:10 AM

(343 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:48:13 AM

(1 MB)
Договор №Д01-251/28.11.2019 г. 9 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:49:12 AM

(342 KB)
Обявление за възложена поръчка 10 Дата на публикуване: 12/16/2019 11:51:55 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.