Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:47 PM Последна модификация: 2/27/2015 1:32:13 PM

02.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0005
Открита процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.3.2015 г. 17:30 ч.
3 Дата на създаване: 2/27/2015 1:32:13 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.