МОН-2019-0059

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/9/2019 5:39:57 PM Последна модификация: 2/20/2020 10:25:16 AM

Поддържане и администриране на данни в софтуерна платформа за управление и отчитане на дейности по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

[Договаряне без предварително обявление] Краен срок за подаване на документи: 11.12.2019 г. 17:30

(614 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/10/2019 10:06:14 AM

(653 KB)
Покана 2 Дата на публикуване: 12/10/2019 10:06:35 AM

(1 MB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 12/10/2019 11:37:30 AM

(276 KB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 12/13/2019 10:06:57 AM

(328 KB)
Доклад №1 от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 12/13/2019 10:09:14 AM

(328 KB)
Доклад №2 от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 12/13/2019 10:10:12 AM

(91 KB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 12/13/2019 10:11:11 AM

(2 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 2/20/2020 10:24:44 AM

(193 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 2/20/2020 10:25:16 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.