МОН-2018-0031

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/4/2018 5:03:46 PM Последна модификация: 3/18/2019 4:42:16 PM

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на Министерството на образованието и науката“

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 2.1.2019 г. 17:30

(256 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:24:16 PM

(534 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:24:45 PM

(1 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:25:07 PM

(324 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:25:32 PM

(206 KB)
Образци 5 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:27:05 PM

(207 KB)
ЕЕДОП 6 Дата на публикуване: 12/4/2018 5:27:32 PM

(128 KB)
Разяснения от 17.12.2018 г. 7 Дата на публикуване: 12/17/2018 5:54:01 PM

(8 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 1/14/2019 2:54:13 PM

(444 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 9 Дата на публикуване: 1/24/2019 2:28:09 PM

(9 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 2/7/2019 12:13:12 PM

(5 MB)
Решение за избор на изпълнител 11 Дата на публикуване: 2/7/2019 12:14:45 PM

(1 MB)
Договор 12 Дата на публикуване: 3/18/2019 4:41:48 PM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка 13 Дата на публикуване: 3/18/2019 4:42:16 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.