МОН-2020-0024

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 9/18/2020 10:12:29 AM Последна модификация: 1/15/2021 1:20:46 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 1 „Доставка на интерактивни мултимедийни системи“ - доставка на 210 бр. интерактивни дисплея тип 4

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 28.9.2020 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 9/18/2020 10:14:55 AM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 9/18/2020 10:15:18 AM

(4 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 9/30/2020 1:38:25 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 9/30/2020 1:38:53 PM

(795 KB)
Договор 5 Дата на публикуване: 10/26/2020 10:38:57 AM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 10/26/2020 10:39:25 AM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 1/15/2021 1:20:46 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.