МОН-2019-0020

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/21/2019 1:59:44 PM Последна модификация: 8/5/2019 11:12:37 AM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 1: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) и бивши Самсунг“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:08:36 PM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:09:08 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:26:03 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:26:30 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:26:51 PM

(7 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 8/5/2019 11:12:08 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 8/5/2019 11:12:37 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.