МОН-2018-0024

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/28/2018 6:26:06 PM Последна модификация: 10/22/2019 1:35:47 PM

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 4.9.2018 г. 17:30

(1 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:39:24 PM

(5 MB)
Покана 2 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:39:52 PM

(136 KB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:40:16 PM

(51 KB)
ЕЕДОП 4 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:40:39 PM

(17 KB)
Образец на Техническо предложение 5 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:41:06 PM

(16 KB)
Образец на Ценово предложение 6 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:41:33 PM

(204 KB)
Проект на договор 7 Дата на публикуване: 8/28/2018 6:42:01 PM

(331 KB)
Протоколи от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 9/14/2018 10:05:52 AM

(678 KB)
Доклад от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 9/14/2018 10:06:19 AM

(92 KB)
Решение за избор на изпълнител 10 Дата на публикуване: 9/14/2018 10:06:44 AM

(17 MB)
Договор 11 Дата на публикуване: 10/10/2018 5:02:30 PM

(184 KB)
Обявление за възложена поръчка 12 Дата на публикуване: 10/10/2018 5:03:13 PM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 13 Дата на публикуване: 10/22/2019 1:35:47 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.