МОН-2019-0052

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/13/2019 1:51:11 PM Последна модификация: 5/19/2021 1:54:45 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/13/2019 2:01:52 PM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/13/2019 2:02:39 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/28/2019 4:26:55 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 11/28/2019 4:27:53 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 11/28/2019 4:29:13 PM

(7 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 1/8/2020 11:22:16 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 1/8/2020 11:22:40 AM

(2 MB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 5/19/2021 1:54:45 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.