Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:57 PM Последна модификация: 7/18/2017 3:09:59 PM

07.2017-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2017-0032
„Доставка на течни горива за отопление на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.10.2017 г. 17:30 ч.
63 Дата на създаване: 7/31/2017 3:44:06 PM
МОН-2017-0031
„Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието и науката”
[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 8.8.2017 г. 17:30
62 Дата на създаване: 7/18/2017 3:09:59 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.