МОН-2019-0055

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/27/2019 5:55:09 PM Последна модификация: 5/7/2020 4:12:10 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30

(53 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/27/2019 5:56:50 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/27/2019 5:57:12 PM

(148 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/4/2019 5:38:00 PM

(63 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/4/2019 5:38:32 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 1/9/2020 10:42:40 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 1/9/2020 10:43:25 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 5/7/2020 4:12:10 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.