Дата на създаване: 10/24/2014 3:26:28 PM Последна модификация: 4/14/2020 6:00:49 PM

Становища на АОП


(190 KB)
Становище на АОП по запитване на възложителя от 16.03.2016 г. 1 Дата на публикуване: 3/23/2016 5:24:30 PM

(102 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на необходимата техника за създаване на подходяща организация в системата на училищното образование за осъществяване на обучение от разстояние на учениците от учителите, чрез използването на информационните и комуникационни технологии" 2 Дата на публикуване: 3/24/2020 10:30:01 AM

(107 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на техника, комплектуванa с необходимия интернет достъп, за създаване на подходяща организация в системата на училищното образование за осъществяване на обучение от разстояние на учениците от учителите, чрез използването на информационните и комуникационни технологии" 3 Дата на публикуване: 3/24/2020 10:34:41 AM

(99 KB)
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на безжични (тип WiFi) зони, с цел подпомагане на учебните процеси“ 4 Дата на публикуване: 4/14/2020 6:00:49 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.