Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:47 PM Последна модификация: 12/29/2014 2:12:15 PM

12.2014-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2014-0004
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряването на достъп до информацията в електронната платформа "Web of Science”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 12.1.2015 г. 17:30 ч.
2 Дата на създаване: 12/29/2014 2:12:15 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.