МОН-2021-0004

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/17/2021 2:54:05 PM Последна модификация: 11/8/2021 9:55:58 AM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2021 г. 23:59

(197 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/17/2021 3:00:37 PM

(50 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/17/2021 3:02:09 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/9/2021 1:11:35 PM

(324 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 4/9/2021 1:12:08 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 6/11/2021 9:51:14 AM

(392 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 6/11/2021 9:51:44 AM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 11/8/2021 9:55:58 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.