МОН-2019-0021

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/21/2019 2:10:27 PM Последна модификация: 5/19/2021 1:40:16 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 2: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 30.6.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:11:45 PM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/21/2019 2:12:11 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:28:50 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:29:13 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 7/4/2019 2:29:36 PM

(8 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 8/7/2019 1:54:05 PM

(3 MB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 8/7/2019 1:54:33 PM

(2 MB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 5/19/2021 1:40:16 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.