МОН-2018-0030

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/30/2018 2:46:08 PM Последна модификация: 1/21/2019 1:39:00 PM

Доставка на топлинна енергия за обекти на Министерството на образованието и науката на територията на град София

[Договаряне без предварително обявление]

(4 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 11/30/2018 3:44:31 PM

(2 MB)
Становище на АОП за осъществен контрол 2 Дата на публикуване: 12/31/2018 1:48:20 PM

(381 KB)
Договор 3 Дата на публикуване: 1/21/2019 1:38:02 PM

(186 KB)
Обявление за възложена поръчка 4 Дата на публикуване: 1/21/2019 1:39:00 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.