МОН-2017-0031

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 7/18/2017 3:08:50 PM Последна модификация: 12/5/2019 8:49:58 AM

„Услуги по абонаментно техническо обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на Министерството на образованието и науката”

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 8.8.2017 г. 17:30

(264 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 7/18/2017 3:57:18 PM

(191 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 7/18/2017 3:57:44 PM

(3 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 7/18/2017 3:58:06 PM

(260 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 7/18/2017 3:58:28 PM

(709 KB)
Протокол № 1 и № 2 от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 8/22/2017 3:28:34 PM

(27 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 6 Дата на публикуване: 9/11/2017 3:52:46 PM

(310 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 7 Дата на публикуване: 9/18/2017 2:33:28 PM

(218 KB)
Протокол № 4 от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 9/18/2017 2:33:51 PM

(200 KB)
Решение за избор на изпълнител 9 Дата на публикуване: 9/18/2017 2:34:43 PM

(1 MB)
Договор 10 Дата на публикуване: 10/17/2017 2:47:36 PM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 11 Дата на публикуване: 10/17/2017 2:48:16 PM

(364 KB)
Обявление за приключване на договор 12 Дата на публикуване: 12/5/2019 8:49:58 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.