МОН-2020-0018

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/26/2020 10:47:58 AM Последна модификация: 6/10/2022 3:14:10 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 7.7.2020 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/26/2020 10:49:32 AM

(28 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/26/2020 10:49:53 AM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/14/2020 1:07:53 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/14/2020 1:08:15 PM

(5 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/30/2020 10:26:38 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/30/2020 10:27:03 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 6/10/2022 3:14:10 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator13012023:102858.