Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:48 PM Последна модификация: 8/27/2015 12:33:19 PM

08.2015-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2015-0027
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Надграждане на Информационната система на образованието с модули за он-лайн събиране и обработка на данни”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 18.8.2015 г. 17:30 ч.
8 Дата на създаване: 8/13/2015 3:01:07 PM
МОН-2015-0028
Процедура по договаряне без обявление с предмет: „Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), ScienceDirect и SCOPUS, включително аналитичните платформи към SCOPUS”
[Договаряне без обявление] Краен срок за подаване на документи: 7.9.2015 г. 17:30 ч.
9 Дата на създаване: 8/27/2015 12:33:19 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.