Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:53 PM Последна модификация: 11/10/2016 3:33:30 PM

11.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0040
„Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 25.11.2016 г. 17:30
39 Дата на създаване: 11/10/2016 3:33:30 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.