МОН-2018-0009

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/19/2018 12:06:43 PM Последна модификация: 4/15/2020 5:05:07 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на образованието и науката” (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.3.2018 г. 17:30

(121 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/19/2018 12:10:53 PM

(35 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/19/2018 12:11:40 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/3/2018 10:54:23 AM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 4/3/2018 10:54:51 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 5 Дата на публикуване: 4/3/2018 10:55:16 AM

(5 MB)
Договор 6 Дата на публикуване: 4/23/2018 11:43:09 AM

(181 KB)
Обявление за възложена поръчка 7 Дата на публикуване: 4/23/2018 11:44:04 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 8 Дата на публикуване: 4/15/2020 5:05:07 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.