МОН-2019-0048

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/1/2019 10:53:10 AM Последна модификация: 2/20/2020 1:37:10 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 2 „Доставка на настолни и преносими компютри, тънки клиенти и таблети“ - доставка на 159 броя таблета – ТИП 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 11.11.2019 г. 17:30

(80 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:54:27 AM

(33 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/1/2019 10:55:07 AM

(305 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 11/22/2019 2:43:30 PM

(104 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 11/22/2019 2:43:59 PM

(2 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/23/2019 10:51:12 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/23/2019 10:51:42 AM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 2/20/2020 1:37:10 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.