МОН-2019-0010

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/28/2019 5:57:24 PM Последна модификация: 3/2/2020 12:38:35 PM

„Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти и програми с бенефициент Министерството на образованието и науката”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.4.2019 г. 17:30

(242 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:00:55 AM

(628 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:01:20 AM

(5 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:01:45 AM

(171 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:02:16 AM

(150 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:03:38 AM

(130 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:04:06 AM

(84 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:04:32 AM

(136 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 3/5/2019 11:04:56 AM

(412 KB)
Разяснения от 22.03.2019 г. 9 Дата на публикуване: 3/22/2019 11:42:39 AM

(4 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 5/20/2019 4:49:15 PM

(464 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11 Дата на публикуване: 7/4/2019 4:29:55 PM

(7 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 7/16/2019 2:41:12 PM

(4 MB)
Протокол № 3 от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 7/16/2019 2:41:40 PM

(1 MB)
Протокол № 4 от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 7/16/2019 2:42:05 PM

(25 MB)
Доклад от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 7/16/2019 2:42:46 PM

(5 MB)
Решение за прекратяване 16 Дата на публикуване: 7/16/2019 2:43:23 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 17 Дата на публикуване: 2/3/2020 4:27:09 PM

(76 MB)
Договор 18 Дата на публикуване: 3/2/2020 12:38:08 PM

(390 KB)
Обявление за възложена поръчка 19 Дата на публикуване: 3/2/2020 12:38:35 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.