МОН-2018-0005

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/7/2018 10:57:07 AM Последна модификация: 9/25/2018 4:30:37 PM

„Отпечатване и пакетиране по приложено разпределение на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, необходими за провеждане на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни и за сесия август-септември на учебната 2017/2018 година”

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 28.2.2018 г. 17:30

(2 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 2/7/2018 11:26:52 AM

(195 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 2/7/2018 11:29:04 AM

(39 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 2/7/2018 11:31:43 AM

(253 KB)
Образци 4 Дата на публикуване: 2/7/2018 11:33:31 AM

(446 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 5 Дата на публикуване: 3/7/2018 10:13:17 AM

(4 MB)
Протокол № 1 и № 2 от работата на комисията 6 Дата на публикуване: 3/14/2018 3:33:08 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 7 Дата на публикуване: 3/14/2018 3:34:46 PM

(25 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 3/26/2018 6:04:53 PM

(171 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 3/26/2018 6:06:14 PM

(135 KB)
Обявление за приключване на договор 10 Дата на публикуване: 9/25/2018 4:30:37 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.