МОН-2019-0037

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 10/3/2019 10:22:27 AM Последна модификация: 12/5/2019 11:55:01 AM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Обособена позиция 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.10.2019 г. 23:59

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 10/3/2019 10:27:55 AM

(47 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 10/3/2019 10:28:24 AM

(261 KB)
Съобщение за промяна на часа на отваряне на оферти 3 Дата на публикуване: 10/11/2019 12:09:52 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 10/18/2019 4:52:20 PM

(2 MB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 10/18/2019 4:52:45 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 10/18/2019 4:53:05 PM

(7 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 12/5/2019 11:54:35 AM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 12/5/2019 11:55:01 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.