Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:49 PM Последна модификация: 1/22/2016 5:03:12 PM

01.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0001
Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.1.2016 г. 17:30 ч.
15 Дата на създаване: 1/5/2016 5:32:18 PM
МОН-2016-0002
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett - Packard (Хюлет Пакард)” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 19.1.2016 г. 17:00 ч.
16 Дата на създаване: 1/12/2016 12:42:37 PM
МОН-2016-0003
Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България за 2016 г.
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.3.2016 г. 17:00 ч.
17 Дата на създаване: 1/22/2016 3:08:20 PM
МОН-2016-0004
„Избор на оператор по обособени позиции за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие за нуждите на МОН и проекти и програми, по които МОН е бенефициент
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.3.2016 г. 17:00 ч.
18 Дата на създаване: 1/22/2016 5:03:12 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.