МОН-2018-0023

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 8/7/2018 4:34:39 PM Последна модификация: 8/29/2018 3:07:50 PM

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на Министерството на образованието и науката”

[Пряко договаряне] Краен срок за подаване на документи: 14.8.2018 г. 17:30

(243 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:47:00 PM

(937 KB)
Покана 2 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:50:17 PM

(334 KB)
Техническа спецификация 3 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:51:36 PM

(208 KB)
ЕЕДОП 4 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:56:39 PM

(17 KB)
Образец на Техническо предложение 5 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:57:07 PM

(16 KB)
Образец на Ценово предложение 6 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:57:36 PM

(550 KB)
Проект на договор 7 Дата на публикуване: 8/7/2018 4:58:13 PM

(453 KB)
Протокол от работата на комисията 8 Дата на публикуване: 8/17/2018 11:19:35 AM

(470 KB)
Доклад от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 8/17/2018 11:23:30 AM

(1 MB)
Решение за прекратяване 10 Дата на публикуване: 8/17/2018 11:27:15 AM

(174 KB)
Обявление за възложена поръчка (прекратена) 11 Дата на публикуване: 8/29/2018 3:07:50 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.