Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:49 PM Последна модификация: 2/23/2016 11:33:48 AM

02.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0005
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.2.2016 г. 17:00
19 Дата на създаване: 2/22/2016 10:59:44 AM
МОН-2016-0006
Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки” (рамково споразумение ЦООП)
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 1.3.2016 г. 17:00
20 Дата на създаване: 2/23/2016 11:33:48 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.