МОН-2018-0019

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/4/2018 10:33:27 AM Последна модификация: 6/26/2020 12:36:57 PM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерството на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 14.5.2018 г. 17:30

(1 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/4/2018 10:38:17 AM

(59 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 5/4/2018 10:39:00 AM

(49 KB)
Образци 3 Дата на публикуване: 5/4/2018 10:39:25 AM

(2 MB)
Протокол на комисия 4 Дата на публикуване: 5/23/2018 10:41:38 AM

(2 MB)
Доклад на комисия 5 Дата на публикуване: 5/23/2018 10:42:27 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 5/23/2018 10:43:01 AM

(6 MB)
Договор 7 Дата на публикуване: 6/21/2018 1:58:49 PM

(179 KB)
Обявление за възложена поръчка 8 Дата на публикуване: 6/21/2018 1:59:42 PM

(150 KB)
Обявление за приключване на договор 9 Дата на публикуване: 6/26/2020 12:36:57 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.