МОН-2018-0020

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/8/2018 3:15:11 PM Последна модификация: 3/20/2019 12:19:13 PM

„Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 12.6.2018 г. 17:30

(543 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:16:52 PM

(1 MB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:17:18 PM

(6 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:17:58 PM

(5 MB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:18:26 PM

(467 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:18:53 PM

(173 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:19:26 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:19:59 PM

(153 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:20:29 PM

(729 KB)
Методическо указание № МУ-4 от 02.03.2018 г. на АОП 9 Дата на публикуване: 5/8/2018 3:22:48 PM

(2 MB)
Разяснения от 15.05.2018 г. 10 Дата на публикуване: 5/15/2018 5:02:41 PM

(1 MB)
Разяснения от 01.06.2018 г. 11 Дата на публикуване: 6/1/2018 4:22:43 PM

(141 KB)
Разяснения от 05.06.2018 г. 12 Дата на публикуване: 6/5/2018 1:38:39 PM

(1 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 7/2/2018 3:01:16 PM

(288 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 14 Дата на публикуване: 7/18/2018 2:24:16 PM

(8 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 7/24/2018 11:50:39 AM

(175 KB)
Протокол № 3 от работата на комисията 16 Дата на публикуване: 7/24/2018 11:52:17 AM

(13 MB)
Оценителен лист 17 Дата на публикуване: 7/24/2018 11:55:05 AM

(26 MB)
Доклад от работата на комисията 18 Дата на публикуване: 7/24/2018 11:55:51 AM

(5 MB)
Решение за избор на изпълнител 19 Дата на публикуване: 7/24/2018 11:56:30 AM

(14 MB)
Договор 20 Дата на публикуване: 8/28/2018 3:34:17 PM

(5 MB)
Обявление за възложена поръчка 21 Дата на публикуване: 8/28/2018 3:35:24 PM

(2 MB)
Обявление за приключване на договор 22 Дата на публикуване: 3/20/2019 12:19:13 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.