МОН-2018-0025

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 9/28/2018 4:47:42 PM Последна модификация: 4/19/2019 10:42:50 AM

„Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.11.2018 г. 17:30

(259 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 10/1/2018 4:35:34 PM

(943 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 10/1/2018 4:36:01 PM

(2 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:03:48 PM

(129 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:06:16 PM

(138 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:06:45 PM

(232 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:07:12 PM

(89 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:07:44 PM

(128 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 10/2/2018 3:08:10 PM

(3 MB)
Протокол № 1 от работата на комисията 9 Дата на публикуване: 11/19/2018 2:50:58 PM

(1 MB)
Протокол № 2 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 11/19/2018 2:51:29 PM

(376 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11 Дата на публикуване: 11/23/2018 5:06:54 PM

(2 MB)
Протокол № 3 от работата на комисията 12 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:15:30 PM

(411 KB)
Доклад от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:15:54 PM

(173 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №1 14 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:16:17 PM

(91 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №2 16 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:18:22 PM

(94 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №3 17 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:18:55 PM

(177 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №4 18 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:19:16 PM

(193 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №5 19 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:19:38 PM

(128 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №6 20 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:20:02 PM

(97 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №7 21 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:20:24 PM

(89 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция №8 22 Дата на публикуване: 11/30/2018 7:20:45 PM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №4 23 Дата на публикуване: 12/20/2018 10:42:36 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №8 24 Дата на публикуване: 12/20/2018 10:43:20 AM

(196 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №4 и №8 25 Дата на публикуване: 12/20/2018 10:44:15 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №5 26 Дата на публикуване: 12/21/2018 10:39:12 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №7 27 Дата на публикуване: 12/21/2018 10:39:42 AM

(197 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №5 и №7 28 Дата на публикуване: 12/21/2018 10:40:35 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №2 29 Дата на публикуване: 12/21/2018 10:41:15 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №2 30 Дата на публикуване: 12/21/2018 10:42:33 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №6 31 Дата на публикуване: 1/31/2019 10:24:26 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №6 32 Дата на публикуване: 1/31/2019 10:25:32 AM

(1 MB)
Рамково споразумение по обособена позиция №1 33 Дата на публикуване: 2/7/2019 11:04:17 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 34 Дата на публикуване: 2/7/2019 11:05:25 AM

(262 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция №3 35 Дата на публикуване: 4/19/2019 10:42:11 AM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 3 36 Дата на публикуване: 4/19/2019 10:42:50 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.