МОН-2019-0063

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/18/2019 10:33:30 AM Последна модификация: 2/27/2020 3:59:05 PM

„Изработване на холограмни саморазрушаващи се стикери за дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование”

[Публично състезание] Краен срок за подаване на документи: 13.1.2020 г. 17:30

(2 MB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:22:42 PM

(203 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:23:06 PM

(20 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:23:40 PM

(99 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:26:21 PM

(85 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:27:19 PM

(201 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:28:13 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:28:42 PM

(143 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 12/18/2019 2:29:03 PM

(1 MB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 9 Дата на публикуване: 1/17/2020 4:21:27 PM

(5 MB)
Протокол от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 1/29/2020 4:48:33 PM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 11 Дата на публикуване: 1/29/2020 4:49:01 PM

(32 MB)
Договор 12 Дата на публикуване: 2/27/2020 3:58:30 PM

(183 KB)
Обявление за възложена поръчка 13 Дата на публикуване: 2/27/2020 3:59:05 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.