МОН-2019-0008

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 2/28/2019 5:34:39 PM Последна модификация: 8/5/2019 10:55:59 AM

„Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 4 обособени позиции

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 4.4.2019 г. 17:30

(272 KB)
Решение за откриване на обществена поръчка 1 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:29:06 PM

(751 KB)
Обявление за поръчка 2 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:29:32 PM

(3 MB)
Документация за участие 3 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:29:56 PM

(286 KB)
Технически спецификации 4 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:30:22 PM

(178 KB)
Методика за оценка 5 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:30:58 PM

(76 KB)
Образци 6 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:31:26 PM

(90 KB)
ЕЕДОП в pdf формат 7 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:31:53 PM

(146 KB)
ЕЕДОП в XML формат 8 Дата на публикуване: 3/5/2019 5:32:16 PM

(363 KB)
Разяснения от 25.03.2019 г. 9 Дата на публикуване: 3/25/2019 5:40:36 PM

(258 KB)
Протокол № 1 от работата на комисията 10 Дата на публикуване: 5/10/2019 4:20:50 PM

(427 KB)
Протокол № 2 от работата на комисията 11 Дата на публикуване: 5/10/2019 4:21:13 PM

(38 KB)
Съобщение за отваряне на ценови оферти 12 Дата на публикуване: 5/23/2019 3:54:53 PM

(6 MB)
Протокол № 3 от работата на комисията 13 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:46:16 PM

(2 MB)
Протокол № 4 от работата на комисията 14 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:47:11 PM

(8 MB)
Доклад от работата на комисията 15 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:48:00 PM

(556 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 1 16 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:49:35 PM

(1 MB)
Решение за прекратяване по обособена позиция № 2 17 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:51:30 PM

(558 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 3 18 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:52:30 PM

(707 KB)
Решение за избор на изпълнител по обособена позиция № 4 19 Дата на публикуване: 6/14/2019 4:53:43 PM

(1000 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 4 20 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:28:41 AM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 4 21 Дата на публикуване: 7/8/2019 11:29:59 AM

(182 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 2 (прекратена) 22 Дата на публикуване: 7/29/2019 10:37:37 AM

(385 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 1 23 Дата на публикуване: 7/29/2019 10:39:15 AM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 1 24 Дата на публикуване: 7/29/2019 10:39:49 AM

(234 KB)
Рамково споразумение по обособена позиция № 3 25 Дата на публикуване: 8/5/2019 10:55:30 AM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 3 26 Дата на публикуване: 8/5/2019 10:55:59 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.