МОН-2020-0009

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 4/2/2020 5:01:52 PM Последна модификация: 7/13/2020 9:47:52 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на 2 бр. VPN маршрутизатор тип 3, 9 бр. Комутатор за достъп тип 2, 1 бр. Система за защита на електронната поща, 850 бр. Лиценз за 1 потребител на Система за защита на електронната поща, 58 бр. 10GE SFP + модул тип 1 и 4 бр. 10GE SFP + модул тип 2

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 13.4.2020 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 4/2/2020 5:07:28 PM

(39 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 4/2/2020 5:07:49 PM

(2 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 4/22/2020 12:40:24 PM

(345 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 4/22/2020 12:41:25 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 6/4/2020 10:49:44 AM

(186 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 6/4/2020 10:50:12 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 7/13/2020 9:47:52 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.