Дата на създаване: 1/12/2018 1:50:53 PM Последна модификация: 9/21/2016 4:58:45 PM

09.2016-Процедури по ЗОП

Дата на публикуване Вид на процедурата Краен срок за подаване на документите Последна промяна на процедура Азбучен ред
МОН-2016-0037
„Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”
[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 26.10.2016 г. 17:30
37 Дата на създаване: 9/21/2016 4:58:45 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.