МОН-2018-0002

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 1/26/2018 2:08:06 PM Последна модификация: 7/12/2021 5:14:25 PM

Обществена поръчка с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда” за нуждите на Министерството на образованието и науката (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 5.2.2018 г. 17:30

(133 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 1/26/2018 2:11:00 PM

(171 KB)
Техническа спецификация 2 Дата на публикуване: 1/26/2018 2:11:53 PM

(198 KB)
Образци 3 Дата на публикуване: 1/26/2018 2:12:39 PM

(3 MB)
Протокол от работата на комисията 4 Дата на публикуване: 2/19/2018 10:44:47 AM

(310 KB)
Доклад от работата на комисията 5 Дата на публикуване: 2/19/2018 10:45:35 AM

(1 MB)
Решение за избор на изпълнител 6 Дата на публикуване: 2/19/2018 10:46:06 AM

(76 KB)
Решение за изменение 7 Дата на публикуване: 3/29/2018 9:54:35 AM

(1 MB)
Договор 8 Дата на публикуване: 5/8/2018 10:26:45 AM

(186 KB)
Обявление за възложена поръчка 9 Дата на публикуване: 5/8/2018 10:27:12 AM

(2 MB)
Допълнително споразумение от 26.10.2020 г. 10 Дата на публикуване: 11/9/2020 10:37:09 AM

(163 KB)
Обявление за изменение 11 Дата на публикуване: 11/9/2020 10:38:30 AM

(368 KB)
Обявление за приключване на договор 12 Дата на публикуване: 7/12/2021 5:14:25 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator13012023:102858.