МОН-2020-0016

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 6/25/2020 1:26:17 PM Последна модификация: 8/20/2020 10:39:05 AM

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на образованието и науката“ (рамково споразумение ЦОП)

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 6.7.2020 г. 23:59

(400 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 6/25/2020 1:28:52 PM

(48 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 6/25/2020 1:29:26 PM

(448 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 7/13/2020 2:18:56 PM

(247 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 7/13/2020 2:19:30 PM

(2 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 8/20/2020 10:38:27 AM

(391 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 8/20/2020 10:39:05 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.