МОН-2020-0001

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 3/11/2020 2:26:26 PM Последна модификация: 5/7/2020 4:17:28 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Лицензи за облачни конзоли“ - доставка на 309 броя лицензи за Специализиран софтуер - централизирана клауд базирана конзола с възможност за трансфер и обработка на данни към/от клауд базирани конзоли

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 23.3.2020 г. 17:30

(2 MB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 3/11/2020 2:28:58 PM

(32 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 3/11/2020 2:29:26 PM

(1 MB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 3/25/2020 5:37:50 PM

(396 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 3/25/2020 5:38:24 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 4/13/2020 11:22:27 AM

(185 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 4/13/2020 11:23:00 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 5/7/2020 4:17:28 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.