МОН-2019-0053

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 11/21/2019 1:41:58 PM Последна модификация: 2/20/2020 1:40:10 PM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по обособена позиция № 4 „Комуникации и сигурност“ - доставка на 2 бр. опорни комутатора, 1 бр. комутатор за достъп тип 4, 2 бр. защитна стена (NGFW) тип 1, 8 бр. 10GE SFP + модул тип 1, 3 бр. 10GE SFP + модул тип 2 и 65 бр. 1GE SFP модул тип 1

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 2.12.2019 г. 17:30

(86 KB)
Покана по чл. 82, ал.4 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 11/21/2019 1:44:02 PM

(35 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 11/21/2019 1:44:25 PM

(305 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 12/3/2019 6:05:30 PM

(64 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 12/3/2019 6:06:05 PM

(3 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:11:08 AM

(187 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 12/23/2019 11:11:30 AM

(149 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 2/20/2020 1:40:10 PM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.