МОН-2019-0017

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 5/23/2019 2:40:28 PM Последна модификация: 11/19/2019 9:37:20 AM

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.2 от ЗОП с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции“ по обособена позиция № 7 „Доставка на автобуси с от 30+1 до 34+1 места“

[Открита процедура] Краен срок за подаване на документи: 29.5.2019 г. 17:30

(968 KB)
Покана по чл. 82, ал.2 от ЗОП 1 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:42:07 PM

(19 KB)
Образци 2 Дата на публикуване: 5/23/2019 2:42:29 PM

(160 KB)
Протокол от работата на комисията 3 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:54:38 PM

(78 KB)
Решение за избор на изпълнител 4 Дата на публикуване: 6/3/2019 6:55:24 PM

(1 MB)
Договор 5 Дата на публикуване: 7/15/2019 6:02:57 PM

(180 KB)
Обявление за възложена поръчка 6 Дата на публикуване: 7/15/2019 6:03:23 PM

(148 KB)
Обявление за приключване на договор 7 Дата на публикуване: 11/19/2019 9:37:20 AM

Copyright © 2009 - 2014 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:141237.